شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

تشخیص مصرف مواد مخدر با استفاده از اثر انگشت

تشخیص جرم و خطا یکی از وظایف اصلی نیروهای امنیتی می باشد همچنین مصرف مواد مخدر و تشخیص استفاده از آن نیز از وظایف دیگر آن ها می باشد.آزمایش مصرف مواد مخدر توسط نیروهای پلیس، زندان‌ها، دادگاهها و سایر سازمان‌های اجرای قانون انجام می شود که محدودیت های خاصی دارند […]