دی ۱۷, ۱۳۹۴
arduino motor shield digispark

راه اندازی موتور DC با استفاده از شیلد L298P آردوینو

موتور DC چیست؟؟ موتور کلاسیک جریان مستقیم دارای آرمی‌چری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می‌کند تا در آرمیچر جریان یابد و آهنرباهای الکتریکی، آهنربای دائمی را در بیرون موتور جذب و دفع کنند. سرعت موتور […]