خرداد ۲۴, ۱۳۹۴
آمیگا رایانه ای به اندازه ی یک یخچال-دیجی اسپارک

آمیگا رایانه ای به اندازه ی یک یخچال

زمستان ها سریع وارد کلاس شده و دست های خود را به شوفاژ مدرسه می چسباندید. یا تابستان ها، پنجره را باز می کردید و تا نیمه از آن بیرون می رفتید تا شاید نسیمی شما را از این گرما برهاند ! سیستم های گرمایشی و سرمایشی همواره یکی از […]