مهر ۷, ۱۳۹۴
دستگاه Atmotube برای آنالیز هوا و اندازه‌گیری میزان آلودگی

دستگاه Atmotube برای آنالیز هوا و اندازه‌گیری میزان آلودگی

با گسترش زندگی شهری و کارخانجات صنعتی وجود هوای پاک در کمتر مناطقی احساس می‌شود. با توجه به این که در این روزها همه چیز در حال هوشمند شدن است و محیط اطراف روبه روز در حال تغییر و پیشرفت تا رسیدن به هوشمندی است. افراد همسو با تکنولوژی زندگی […]