شهریور ۱۷, ۱۳۹۴
برنامه Finger Print App Unlock برای اسکن اثر انگشت در گوشی های هوشمند

برنامه Finger Print App Unlock برای اسکن اثر انگشت در گوشی های هوشمند

می دانیم که اثر انگشت هر فرد منحصربه خود اوست و هیچ فردی اثر انگشت مشابه ندارد. حتی در خانواده ها هم امکان دو اثر انگشت مثل هم وجود ندارد بنابراین از اثر انگشت برای بسیاری از موارد امنیتی و قضایی استفاده می شود. ممکن است شما نیز در تلفن […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

تشخیص مصرف مواد مخدر با استفاده از اثر انگشت

تشخیص جرم و خطا یکی از وظایف اصلی نیروهای امنیتی می باشد همچنین مصرف مواد مخدر و تشخیص استفاده از آن نیز از وظایف دیگر آن ها می باشد.آزمایش مصرف مواد مخدر توسط نیروهای پلیس، زندان‌ها، دادگاهها و سایر سازمان‌های اجرای قانون انجام می شود که محدودیت های خاصی دارند […]