آبان ۷, ۱۳۹۴
ی دستگاه LTCCS برای برقرای ارتباط با افراد ناشنوا

دستگاه LTCCS برای برقرای ارتباط با افراد ناشنوا

همواره یکی از مشکلاتی که در رابطه با ناشنوایان وجود دارد نحوه برقراری ارتباط با افراد مختلف و افراد شنوا است. ممکن است بسیاری از افراد نتوانند با افراد ناشنوا صحبت کنند و همواره برقرای ارتباط با این افراد یکی از مشکلات باشد. بنابراین با توجه به این‌که سیستم‌های بسیاری […]
شهریور ۹, ۱۳۹۴

تلفظ کلمات از طریق تنفس انسان

صحبت کردن راه انتقال مفاهیم ذهنی به افراد دیگر است اگر ساتفاده از زبان نبود انتقال مفاهیم با استفاده از شکل ها و نقاشی ها میسر می شد بنابراین عده ای از افراد به علت مشکلات معلولیت و ناتوانی قادر به صحبت کردن و انتقال این مفاهیم نیستند بنابراین با […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۴

توسعه‌ی برنامه موبایل برای تشخیص افسردگی

برقراری ارتباط یکی از نیازهای انسان است در دنیای امروز این رابطه از میان دو نفر به یک نفر و یک گوشی هوشمند تبدیل شده است چرا که ما در اکثر زمان خود در حال کار کردن با گوشی هوشمند خود هستیم. در جدیدترین تحقیقات انجام شده، گوشی هوشمند بهتر […]