مرداد ۲۴, ۱۳۹۴

کنترل ربات با افکار انسان

در پی همکاری بالینی بین مؤسسه فناوری کالیفرنیا، دانشکده پزشکی کِک کالیفرنیا و مرکز ملی توانبخشی امریکا با کاشت دستگاه پروتز عصبی باعث بهبودی زندگی مرد فلج شد. این پروتزعصبی توانایی انجام حرکت دست برای نوشیدن مایعات و حتی بازی سنگ کاغذ قیچی را برای این مرد عملی کرد. در […]