خرداد ۲۴, ۱۳۹۴

انقلاب رباتیکی

اسنادی منتشر شده که نشان می دهد ربات ها از مرز کارخانه جات عبور کرده اند و کارگرهای زحمت کش را گروگان گرفته اند! ای آدمی زاد تو در آینده ای نزدیک برده ی رباتها خواهی شد. در ادامه به چرایی استفاده از رباتها در کارخانه ها می پردازم. در […]