اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵
Change-GRUB-boot-order-in-Linux-Mint-Ubuntu-06

راهنمای بوت یک ISO با Grub 2

اگر میخواهید یک توزیع لینوکس جدید را امتحان کنید و نمیخواهید برای هربار امتحان یک نسخه جدید آن را روی یک CD بنویسید و به هیچ حافظه USB ای هم دسترسی ندارید، میتوانید از قابلیت جذاب Grub 2 که به شما این توانایی را میدهد که یک پرونده ISO را […]