خرداد ۲۴, ۱۳۹۴
جریانی تازه در رگهای اریگامی-دیجی اسپارک

جریانی تازه در رگ های اریگامی

احتمالا  برای شما هم پیش آمده که کاغذی را بر می دارید و آنقدر تا می زنید تا شکلی بسازید. موفق شدید ؟ شما هم اکنون یک اریگامی ساخته اید. در واقع اریگامی هنر ساخت اشکال مختلف با استفاده از کاغذ است.جالب نبود اگر با شکل دادن کاغذ و کمی […]