تیر ۲۱, ۱۳۹۵
bulgaria متن باز

متن باز شدن نرم افزار ها در قانون جدید بلغارستان

کشور جنوب شرقی اروپایی، بلغارستان سیاست جدیدی را در قبال متن باز اتخاذ کرده است. الحاقات جدیدی که در مجلس این کشور به تازگی تصویب شد تمامی برنامه هایی که برای دولت نوشته میشوند را ملزم به متن باز بودن میکند.   Bozhidar Bozhanov، مشاور معاون نخست وزیر بلغارستان این […]