شهریور ۱۹, ۱۳۹۴

پانسمان هایی برای جذب باکتری و بهبود زخم

با پیشرفت علم دنیای ما متحول می شود و این پیشرفت نه تنها در دنیای تکنولوژی صورت گرفته است بلکه برای سلامتی و پزشکی نیز محققان دست به اقداماتی زده‌اند. اگر به آمار مرگ ومیر هم نگاه کنیم می‌بینیم که آمار با کاهش خوبی روبرو بوده است و با پیشرفت […]