مرداد ۲۱, ۱۳۹۴
باتری های تخم مرغ شکل راهکاری برای افزایش طول عمر و ظرفیت باتری

باتری های تخم مرغ شکل راهکاری برای افزایش طول عمر و ظرفیت باتری

اگر دقیق به دنیای پیرامون خود نگاه کنیم و در فکرابداع  تکنولوژی های جدید باشیم خیلی راحت به نتیجه برسیم. ظاهر و شکل هندسی تخم مرغ که یکی از موارد مصرفی ما است توانسته است دانشمندان را به ابداع نوعی باتری که سه برابر باتری های معمولی ظرفیت دارد برساند. […]