بهمن ۳, ۱۳۹۴
docker-push-pull-tag-linux

tag ؛ push ؛ pull کردن ایمیج در Docker

در این قسمت میخواهیم ایمیج docker-whale خود را که ساخته‌ایم تگ کرده و به مخزنی که در قسمت قبلی آموزش‌های داکر ساختیم push کنیم. وقتی کار تمام شد ایمیج خود را با pull کردن از مخزن تست خواهیم کرد. قدم اول : tag و push کردن ایمیج – به ترمینال […]