آبان ۷, ۱۳۹۴
کامپیوتری به نام Kangaroo که به راحتی در جیب جا می‌شود

کامپیوتری به نام Kangaroo که به راحتی در جیب جا می‌شود

امروزه دنیای کامپیوترها روبه پیشرفت است و روز به روز تجهیزات سخت آفزاری آن ها کوچکتر می‌شود بنابراین اندازه آن‌ها کوچکتر می‌شود. همین کوچکتر بودن اندازه در کنار قابلیت‌های خاص و منحصر به فرد سبب استفاده بیشتر از این سیستم‌ها می‌گردد. بنابراین امروز در دیجی اسپارک به معرفی کامپیوتری به نام […]