مهر ۲, ۱۳۹۳
تفاوت های جی پی اس GPS با ای جی پی اس AGPS - دیجی اسپارک

تفاوت های جی پی اس GPS با ای جی پی اس AGPS

سامانه موقعیت یاب جهانی از طریق دست کم ۴ ماهواره (جی پی اس کلا ۲۴ ماهواره فعال دارد) تعیین موقعیت می کند و این کار با دریافت سیگنال از ماهواره­ های جی.پی.اس (که در مدارهایی به دور کره زمین در چرخش هستند) انجام می گردد. برای تعیین موقعیت، گیرنده جی.پی.اس […]