شهریور ۱۰, ۱۳۹۴
کنترل گجت ها با حرکت دست-دیجی اسپارک

کنترل گجت ها با حرکت دست

چگونگی ارتباط ما با گجت هایمان همواره دستخوش تغییر بوده و گاهی با معرفی تکنولوژی جدیدی، انقلابی در آن پدیدار می شود. شرکت گوگل با پروژه ای به نام  soli، دست به ابتکاری تازه زده و شاید پیشرو انقلابی دیگر در این زمینه باشد. این تکنولوژی با ردیابی حرکت دست‌ها […]