آبان ۱۳, ۱۳۹۵
robots-infiltrate-insect نفوذ ربات ها به دنیای حشرات

دیجی ربات : نفوذ ربات‌ها به دنیای حشرات برای یادگیری سبک زندگی آن‌ها

نفوذ ربات‌ها به دنیای حشرات برای یادگیری سبک زندگی آن‌ها در نیمه شب برق آشپزخانه خود را به سرعت روشن کنید، مشاهده خواهید کرد که تعدادی سوسک که بر روی زمین آهسته حرکت می‌کردند، ناگهان به سرعت متفرق می‌شوند و چند ثانیه بعد بر روی دیوارها به هم می‌پیوندند. محققان برای […]
مرداد ۱۰, ۱۳۹۴

ربات حشره با قابلیت نشستن روی سطح آب وبدون غرق شدن

آیا تا به حال به نشستن حشرات روی آب بدون فرو رفتن در آب دقت کرده اید؟ همانطور که می دانید کشش سطحی آب مانع فرو رفتن حشره در آب می شود. استفاده از نیروی کشش سطحی آب در بسیاری از موارد استفاده زندگی روزمره بخصوص صنعت مربوط به دریانوردی […]