مرداد ۱۹, ۱۳۹۴
Hyperloop یک مسافرت همانند راه آهن نیست-دیجی اسپارک

Hyperloop طرح مفهومی از سیستم حمل و نقل

جمعیت شهری در جهان روز به روز در حال افزایش است. راه آهن ها با ظرفیت بیشتر خود می توانند مردم را سریعتر جابه جا کند و از طرفی در صرفه جویی انرژی بسیار موثر هستند. در maglev صفحات مغناطیسی با استفاده از آهن ربای قوی ساخته شده است که […]