شهریور ۹, ۱۳۹۴
روشن وخاموش کردن تمام کلیدها در منزل با Microbot Push

روشن وخاموش کردن تمام کلیدها در منزل با Microbot Push

شاید آرزوی تمام افراد داشتن یک منزل هوشمند است که تمام وسایل به صورت خودکار و با یک اشاره عمل نماید. در راستای هوشمند سازی منازل کارهای مختلفی انجام شده است و اگر مطالب دیجی اسپارک را همراهی کرده باشید تکنولوژی های هوشمند بسیاری را دیده اید امروز به روشن […]