شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

ارسال دارو با کنترل از راه دور

اگر شما با فردی مواجه شوید که به علت بیماری عصبی و افسردگی از خوردن داروهای خود اجتناب می کند چیزی جدیدی نیست بسیاری از افراد درگیر با بیماری های عصبی و حتی افراد کم توان ذهنی و بیماری هایی از این قبیل گاهی لز مصرف داروهای خود دست باز […]
شهریور ۹, ۱۳۹۴
nanowafers جایگزین قطره های چشمی

nanowafers جایگزین قطره های چشمی

استفاده از قطره های چشمی برای مشکلات خشکی چشم و مشکلات مربوط به چشم سال هاست رواج دارد ولی در حالت معمول ممکن است قطره‌های چشمی به درستی وارد چشم نمی‌شوند و با سرعت و با پلک ‌زدن از چشم خارج شوند یا توسط اشک چشم شسته می‌شوند. در نتیجه، […]