دی ۱۷, ۱۳۹۳
علم-الکترونیک-و-دنیای-پر-سرعت-امروز-ما-دیجی-اسپارک

علم الکترونیک و دنیای پر سرعت امروز ما

الکترونیک شاخه ای از علم و تکنولوژی است که در رابطه با طبیعت، استفاده و ساخت دستگاهی است که الکترون ها درآن از طریق گاز، فضای خلا و یا نیمه هادی جریان دارند. همه دستگاه های الکترونیکی برقی هستند – به این معنا که استفاده و یا تولید انرژی الکتریکی […]