آبان ۷, ۱۳۹۴
ی دستگاه LTCCS برای برقرای ارتباط با افراد ناشنوا

دستگاه LTCCS برای برقرای ارتباط با افراد ناشنوا

همواره یکی از مشکلاتی که در رابطه با ناشنوایان وجود دارد نحوه برقراری ارتباط با افراد مختلف و افراد شنوا است. ممکن است بسیاری از افراد نتوانند با افراد ناشنوا صحبت کنند و همواره برقرای ارتباط با این افراد یکی از مشکلات باشد. بنابراین با توجه به این‌که سیستم‌های بسیاری […]