شهریور ۲۵, ۱۳۹۴

ساخت دست مصنوعی با قابلیت لامسه

معلولیت و قطع عضو یکی از مشکلات عمده در بیمارستا‌ن‌ها هستند. چه بسیار بیمارانی که به علت قطع عضو به معلولیت گرفتار می‌شوند و همچنین افرادی که به مشکل معلولیت گرفتار هستند. برای پیوند و رفع مشکل این افراد راه حل‌های مختلفی وجود دارد. یکی از معمول‌ترین این راه ها […]