آبان ۲۸, ۱۳۹۴
آموزش ماژول دماسنج MLX90614 آردوینو

MLX90614 دماسنج مادون قرمز آردوینو

دماسنج مادون قرمز MLX90614 گرمای منتشر شده از سطح بیرونی اجسام به صورت تشعشعات مادون قرمز که توسط چشم انسان قابل رویت نیستند آزاد می‌گردد.  این تشعشات را می‌توان از طریق دوربین‌ها و سنسور‌های ترموگرافی که پیشرفته ترین و کامل ترین تجهیزات در زمینه آنالیز حرارتی محسوب می‌شوند، مشاهده نمود.به اندازه‌گیری دما به […]