مرداد ۱۵, ۱۳۹۴
Bolt M-1 با قابلیت های دوچرخه الکتریکی وموتور گازی

Bolt M-1 با قابلیت های دوچرخه الکتریکی و موتور گازی

دوچرخه الکتریکی وموتور گازی نامی آشنا برای همه است. که هرکدام از این وسایل با توجه به تکنولوژی بکار رفته در آن‌ها دارای مقدار معینی از توان وسرعت هستند که بنابر نیاز مصرف کننده استفاده می‌گردند.بنابراین شرکتی به نام Bolt Motorbikes دوچرخه /موتورجدیدی را طراحی کرد که قایلیت‌های دوچرخه الکتریکی و […]