شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

پانسمان جدید برای تسریع دربهبود زخم دیابتی ها

بیماری دیابت بیماری شناخته شده ای است که به مرور زمان سبب آسب های جدی به بیمار می شود و در صورت کنترل نشدن ان می تواند سبب آسیب به بینایی و از دست دادن عضوی از بدن گردد. دانشمندان به تولید نوعی پانسمان جدید برای تسریع دربهبود زخم دیابتی […]