مهر ۱۴, ۱۳۹۴
STM32

کتابخانه دیجیتال به آنالوگ برد دیسکاوری

در اینجا به معرفی کتابخانه ای برای بردهای دیسکاوری stm32fXXX میپردازیم که کار آن تبدیل دیجیتال به آنالوگ است این کتابخانه روی برد های با پایه STM32F0xx,STM32F4xx و STM32F7xx کار میکندکه از DAC پشتیبانی میکنند بنابر این بر روی بردهایی مثل STM32F401 و STM32F411 که DAC را پشتیبانی نمیکنند کار […]