فروردین ۱۱, ۱۳۹۴
سرنوشت-جریان-در-دیودهای-نیمه-هادی-دیجی-اسپارک

سرنوشت جریان در دیودهای نیمه هادی

این دیود ها به نیمه هادی معروفند و به حالت جامد هستند، دیودها دستگاه های نسبتا ساده و دوپایه هستند. کارکرد اصلی آن ها این است که اجازه می دهند جریان فقط در یک جهت عبور کند. دستگاهی که این عمل را انجام می دهد یکسو کننده نامیده می شود. […]