شهریور ۱۷, ۱۳۹۴

دستگاه تصفیه دی اکسید کربن هوا

کارخانه های صنعتی و سوراخ شدن لایه اوزون و گرم شدن کره زمین یکی از مشکلاتی است که نگرانی مسئولان را در پی داشته است. این گرم شدن می‌تواند سبب آب شدن یخ های قطبی و مشکلات فراوانی گردد. همچنین آلودگی هوا و تنفس گازهای دی اکسید کربن مشکلات تنفسی […]