شهریور ۲۲, ۱۳۹۴

رسانش استخوانی برای شنیدن صدا در شلوغ‌ترین مکان‌ها

ممکن است در مکان شلوغی قرار گرفته باشید و گوشی شما زنگ بخورد و با سروصدای زیاد متوجه نشوید. همه ما دوست داریم حتی در شلوغ ترین مکان‌ها نیز متوجه بسیاری از موارد مثل تماس‌ها و پیام‌ها شویم. با توجه به اهمیت ارتباط و تبادل پیام در بسیاری از موارد […]