مهر ۴, ۱۳۹۴
سلفی

سلفی خطرناک تر از حمله کوسه هاست

آمار نشان میدهد که تعداد افرادی که در سال بر اثر حمله کوسه کشته می‌شوند کمتر از آن‌هایی است که با سلفی گرفتن جان داده اند. امسال حمله های زیادی از کوسه های را در دریاها به انسان‌ها شاهد بودیم که بیشتر از آمار سال‌های قبل است اما آمار دیگری […]