شهریور ۲۰, ۱۳۹۴

سلول های فتوالکتریک از نگاه نزدیک

سلول‌های فتوالکتریک و یا فتوسل‌ها،‌ دستگاه‌هایی هستند که با توجه به میزان نوری که به آن‌ها برخورد می‌کند، ویژگی‌های الکتریکی متفاوتی دارند. دو نوع اساسی ساخته شده از نیمه هادی‌ها وجود دارند: سلول‌های فتو ولتائیک و سلول‌های حساس نوری. phototube، یک نوع قدیمی سلول فتوالکتریک، گونه ای از لامپ الکترون […]