مرداد ۱۸, ۱۳۹۴
اولین اتوبوس با سلول های سوختی در توکیو آزمایش شد.| دیجی اسپارک

اولین اتوبوس با سلول های سوختی در توکیو آزمایش شد.

امروزه با توجه به آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی استفاده از سوخت های غیر فسیلی می تواند به اقتصاد جوامع شهری در کاهش هزینه ها وآلودگی ها شهرها کمک کند و همچنین برای حمل ونقل عمومی استفاده از خودروهایی با این سوخت بسیار مفید می تواند باشد. تویوتا و […]