تیر ۲۵, ۱۳۹۴

دستگاه‌های اصلی الکترونیک

دستگاهی که برق یک مدار الکتریکی را تامین می کند، منبع تغذیه نامیده میشود. دستگاه های الکترونیکی قابل حمل معمولا توسط باتری تامین می شوند، که ارائه دهنده جریان مستقیم می باشد.جریان  داخلی،‌ جریان متناوب است و منبع تغذیه از تجهیزات الکترونیکی ای طراحی شده که این جریان را به […]