مرداد ۲۲, ۱۳۹۴

علم الکترونیک و دنیای پر سرعت امروز ما

الکترونیک شاخه ای از علم و تکنولوژی است که در رابطه با طبیعت، استفاده و ساخت دستگاهی است که الکترون‌ها درآن از طریق گاز، فضای خلا و یا نیمه هادی جریان دارند. همه دستگاه‌های الکترونیکی برقی هستند – به این معنا که استفاده و یا تولید انرژی الکتریکی می‌کنند. دستگاه‌های […]