شهریور ۶, ۱۳۹۵
تصاویر سه بعدی - دفتر دیجی اسپارک و دانشجوکیت

تصاویر سه بعدی از دفتر دیجی اسپارک و دانشجو کیت

تصاویر سه بعدی دو حالت دارند، یکی اینکه با نمایشگر سه بعدی و عینک های مخصوص، فرد بیننده در بطن تصویر قرار میگیرد. دوم اینکه به صورت ایستا و یکتا مانند شخصی که در یک محیط قدم میزند، از طریق صفحه نمایش بتوانیم همچین حسی را شبیه سازی کنیم. روش […]