تیر ۱۱, ۱۳۹۴
چگونه-الکترون-منجر-به-ایجاد-فرمان-الکترونیکی-می-شود؟-دیجی-اسپارک

چگونه الکترون منجر به ایجاد فرمان الکترونیکی می شود؟

اصول اساسی بهره برداری از دستگاه های الکترونیکی بستگی به خاصیت بنیادی ای از ماده به نام بار الکتریکی دارد . دو نوع بار الکتریکی وجود دارد: مثبت و منفی. اتم شامل هر دو نوع بار الکتریکی می باشد : ذراتی با بار مثبت ( پروتون ) و ذراتی با بار […]