مرداد ۳۱, ۱۳۹۴
اولین فرودگاه تمام خورشیدی جهان در هند

اولین فرودگاه تمام خورشیدی جهان در هند

خورشید بزرگ ترین سیار منظومه شمسی است که امروزه توانسته است پای خود را به میان تکنولوژی ها باز کند و از انرژی آن بتوان در زندگی روزمره استفاده کرد. این انرژی هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ندارد و همچنین برای استفاده از آن پس از نصب تجهیزات لازم رایگان […]