مرداد ۱۸, ۱۳۹۴
تحریک نخاع عصبی و درمان فلج اطفال| دیجی اسپارک

تحریک نخاع عصبی و درمان فلج اطفال

بیماران فلج حرکتی زیادی وجود دارند که نیازمند جراحی های نخاعی هستند. هرچند این جراحی های نخاعی بسیار خطرناک و هزینه سنگینی دارند ولی بازهم بیماران به ناچار آن را می پذیرند و برای بهبودی به این راه ها متوسل می گردند. دانشمندان توانسته‌اند با استفاده از پژوهش‌های جدید خود، بیماران […]