مهر ۱, ۱۳۹۴
زیر کفشی موتوری برای افزایش سرعت تا 11کیلومتر

زیر کفشی موتوری برای افزایش سرعت تا ۱۱کیلومتر

ممکن است در یک روز سرد زمستانی یا روز گرم بهاری پس از کار طولانی تصمیم به رفتن به منزل یا مقصدی داشته باشید که امکان استفاده از اتومبیل و وسایل حمل و نقل امکان پذیر نیست. همچنین شما برای رسیدن به مقصد عجله داشته دارید. دوست دارید قدم‌هایی که […]