شهریور ۹, ۱۳۹۴
nanowafers جایگزین قطره های چشمی

nanowafers جایگزین قطره های چشمی

استفاده از قطره های چشمی برای مشکلات خشکی چشم و مشکلات مربوط به چشم سال هاست رواج دارد ولی در حالت معمول ممکن است قطره‌های چشمی به درستی وارد چشم نمی‌شوند و با سرعت و با پلک ‌زدن از چشم خارج شوند یا توسط اشک چشم شسته می‌شوند. در نتیجه، […]