اسفند ۱۰, ۱۳۹۳

آموزش مدار مدیریت انرژی در منزل

امروز امروز یک مدار ساده و کاربردی را برای روشن کردن لامپ ها به صورت اتوماتیک معرفی می کنم. در این روزها تلاش همه برای کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی است. فرض کنید که به هنکام ورود به یک اتاق یا مکانی چراغ های کم مصرف خودشان […]