تیر ۲۵, ۱۳۹۴

دستبند هوشمند با قابلیت تشخیص مزاحم

حتما برای شما هم پیش آمده که به خاطر توجه بیش از حد دیگران و حضور آزاردهنده‌ی آنها در اطراف خود، عصبی شده‌اید. تصور کنید که یک دست‌بند هوشمند بر روی دست خود داشته باشید و حداقل، زمانی که این افراد روی اعصاب شما هستند، از حضور آنها مطلع شوید. […]