شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

تولید سوخت سبک از کاغذ باطله

اگر از اوایل زندگی انسان نگاهی به سوخت های اطراف زندگی داشته باشیم متوجه حضور نفت در سرتاسر زندگی پیشینیان خواهیم شد. امروزه در مناطق مختلف نفت کم کم جای خود را به سوخت های دیگری مثل گاز داده است که در نوع خود آلودگی و خطرات زیست محیطی دارد. […]