مهر ۸, ۱۳۹۳

گیت های منطقی

اطلاعاتی را که فرستنده فرمان از دور به گیرنده می­ رساند متشکل از اطلاعات (باینری) است که بستگی به کانال­ های مختلف تغییر می­ کند. این اطلاعات توسط عناصری که به آن­ ها گیت­ های دیجیتال می­ گویند تولید و منظم می­ شوند هم­چنین درگیرنده برای تفکیک کانال­ ها از […]