مهر ۶, ۱۳۹۴
SMRT Mouth برای اندازه‌گیری آب بدن فرد و هشدار برای نوشیدن آب

SMRT Mouth برای اندازه‌گیری آب بدن فرد و هشدار برای نوشیدن آب

آب مایه حیات است. جمله معروفی که برای هرکدام از ما یاداور نکته‌ای است. ممکن با شنیدن این جمله فقط به مصارف آب در امور روزانه بپردازیم و از نقش آن در بدن خود غافل باشیم. با توجه به این که هفتاد درصد از بدن ما اب تشکیل می‌دهد بنابراین […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۴

دستبند هوشمند با قابلیت تشخیص مزاحم

حتما برای شما هم پیش آمده که به خاطر توجه بیش از حد دیگران و حضور آزاردهنده‌ی آنها در اطراف خود، عصبی شده‌اید. تصور کنید که یک دست‌بند هوشمند بر روی دست خود داشته باشید و حداقل، زمانی که این افراد روی اعصاب شما هستند، از حضور آنها مطلع شوید. […]