مرداد ۲۶, ۱۳۹۴
How to make a radar

ساخت رادار / سونار با آردوینو UNO

سیستم‌های راداری همانطوری که اطلاع دارید با استفاده از امواج رادیویی اشیاء را در اطراف خود تشخیص میدهند و فاصله خود تا شی و ارتفاع و سرعت و جهت آن شی را نیز تخمین میزنند.