آبان ۱۹, ۱۳۹۴
آموزش ماژول قطب نما gy271 آردوینو

قطب نما +نمایشگر OLED آردوینو

آموزش ماژول قطب نما +نمایشگر OLED  آردوینو در پست‌های قبلی به آموزش راه‌‌اندازی ماژول قطب‌نمای HMC5883 gy-271 به همراه نمایش آن بر روی LCD کاراکتری با استفاه از کتابخانه Adafruit_HMC5883_Unifiedپرداختیم. در این قسمت  به آموزش راه‌اندازی ماژول HMC5883 gy-271 با استفاده از کتابخانه compass به همراه نمایش جهت ناوربری بر روی OLED […]