مهر ۱۲, ۱۳۹۴
سوسک MealWorm برای تجزیه پلاستیک

سوسک MealWorm برای تجزیه پلاستیک

مواد در طبیعت به دو دسته تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر تقسیم می‌شوند. که زباله‌های تولیدی نیز باعث آلودگی محیطی می‌گردد. یکی از این مواد تجزیه ناپذیر پلاستیک است که از پرکاربردترین موادی است که در زندگی روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و سالانه چند میلیون تن زباله پلاستیکی تولید […]